തളിപ്പറമ്പ നോര്‍‌ത്ത് വിദ്യാരംഗം ചലച്ചിത്രമേള

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍‌ത്ത് വിദ്യാരംഗം ചലച്ചിത്രമേള 2015 ജനുവരി 17 ന് നടുവില്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍‌ വെച്ച് നടക്കുന്നു.വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ(ക്ലിക്ക്).എന്‍ട്രി ഫോമിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s