09.01.2015 ന് നിശ്ചയിച്ച പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിനു സമീപമുള്ള ആര്‍.ടി.ഒ ഹാളിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137