09.01.2015 ന് നിശ്ചയിച്ച പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിനു സമീപമുള്ള ആര്‍.ടി.ഒ ഹാളിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s