എല്‍.എസ്.എസ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം 07.04.2015 ന്

എല്‍.എസ്.എസ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം 07.04.2015 ന് രാവിലെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.നിയമന ഉത്തരവ് കിട്ടിയവര്‍ അന്നേദിവസം രാവിലെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137