യുപി ഹൈസ്കൂൾ  ഹയർ സെക്കണ്ടറി  വിഭാഗം സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് 

കൺവീനർമാരുടെ  യോഗം 25/6/2015 2 മണിക്ക് ബി ആർ സി യിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു. മുഴുവൻ കൺവീനർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 

By aeotaliparambanorth137