യുപി ഹൈസ്കൂൾ  ഹയർ സെക്കണ്ടറി  വിഭാഗം സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് 

കൺവീനർമാരുടെ  യോഗം 25/6/2015 2 മണിക്ക് ബി ആർ സി യിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു. മുഴുവൻ കൺവീനർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s