വിദ്യാരംഗം ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം 02.07.2015 രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ ബി.ഇ.എം.എല്‍.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.സ്കൂള്‍ തല ചെയര്‍മാന്‍/കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.2014-15 ലെ  പ്രവര്‍ത്തനറിപ്പോര്‍ട്ടും സമര്‍പ്പിക്കണം.

By aeotaliparambanorth137