വിദ്യാരംഗം പ്രവര്‍ത്തനോദ്ഘാടനം-22.07.2015 ബുധന്‍ ചപ്പാരപ്പടവ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളില്‍(ക്ലിക്ക്)
രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സമയത്ത് L.P.സ്‌കൂളുകള്‍ 100+100= 200 രൂപയും U.P.സ്‌കൂളുകള്‍ 200+200= 400 രൂപയും H.S 300+300= 600 രൂപയും അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.(സബ്ജില്ലാ വിഹിതം+സംസ്ഥാന വിഹിതം).വിദ്യാരംഗം സ്‌കൂള്‍ കോര്‍ഡിനേറ്ററും രണ്ട് കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കണം.ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137