തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലാ അലിഫ് മെഗാ ക്വിസ്സ് 28.07.2015 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 02 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ ജി.എം.യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.L.P/UP/HS വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് വീതം പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

ഇനിയും ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളില്‍ പുസ്തകം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കില്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില്‍ ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകള്‍ക്ക് കൈമാറാവുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137