തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലാ അലിഫ് മെഗാ ക്വിസ്സ് 28.07.2015 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 02 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ ജി.എം.യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.L.P/UP/HS വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് വീതം പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s