ഗവ.സ്‌കൂളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

01.01.2001 മുതല്‍ 31.12.2010 വരെ ഗവ.സ്‌കൂളുകളില്‍ നിയമിച്ച എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ 03.08.2015 തിങ്കളാഴ്ചക്കകം തന്നിട്ടുള്ള പ്രഫോര്‍മയില്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ.പ്രഫോര്‍മ II

By aeotaliparambanorth137