ഗവ.സ്‌കൂളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

01.01.2001 മുതല്‍ 31.12.2010 വരെ ഗവ.സ്‌കൂളുകളില്‍ നിയമിച്ച എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ 03.08.2015 തിങ്കളാഴ്ചക്കകം തന്നിട്ടുള്ള പ്രഫോര്‍മയില്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ.പ്രഫോര്‍മ II

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s