വളരെ അടിയന്തിരം.

കെ.എ.എസ്.ഇ.പി.എഫും  ഓണ്‍ലൈനാകുന്നു.സര്‍ക്കുലറിന് ക്ലിക്ക്

കെ.എ.എസ്.ഇ പിഎഫ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ വരുന്നതിനാല്‍ ആവശ്യമായ ഡാറ്റ എത്രയും പെട്ടെന്ന് 05.09.2015 വൈകുന്നേരത്തിന് മുന്‍പ് ഇ-മെയില്‍ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ നിര്‍ബന്ധമായും ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.ഫോര്‍മാറ്റ് ഇവിടെ നല്‍കുന്നു(ക്ലിക്ക്).പി.ഡി.എഫ്.ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s