തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലാ കായികമേള നവംബര്‍ 18,19,20 തീയ്യതികളില്‍ മങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കെ.എ.പി.ഗ്രൗണ്ടില്‍വെച്ച് നടക്കുന്നു.ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി നടത്തേണ്ട അവസാന ദിവസം നവംബര്‍ 11

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s