തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ശാസ്‌ത്രോത്സവം -2015-16
BVJMHSS പെരുമ്പടവ്      നവം-4,5
മത്സരഫലങ്ങള്‍

04.11.2015 ശാസ്ത്രമേള All resultsSchool wise results
ഗണിതശാസ്ത്രമേള 05.00 PM all resultsSchoolwise results
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള.5.00PM all results-Schoolwise results

Eligible for higher level competion-Science 

Eligible for higher level competion-Social Science

Eligible for higher level competition-Mathematics

 

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s