പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ അവരവരുടെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് സമീപം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മദ്രസകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പ്രഫോര്‍മയില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്.ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s