പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

  • പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 30.11.2015 02 മണിക്ക് ബി.ആര്‍.സിയില്‍.28.11.2015 നുള്ള ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ  ലിസ്റ്റ് അന്നേ ദിവസം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

  • കലോത്സവ സ്വാഗതസംഘം യോഗം 01.12.2015 ന് 02 മണിക്ക് നടുവില്‍ എച്ച്.എസ്.എസില്‍

  • എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് അസംബ്ളിയില്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കേണ്ടതാണ്.

  • November 26- National Constitution Day : ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അസ്സംബ്ലിയില്‍ വായിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s