പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം BRC യില്‍ 11.12.2015

11.12.2015 ന് 10മണിമുതല്‍ 1 മണി വരെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം BRC യില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.മേളകളുടെ ടോക്കണ്‍ഫ്‌ളാഗിന്റെ തുകയും,സ്‌കൂള്‍ വിഹിതവും അന്ന് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137