ശരീനിവാസരാമാനുജന്‍ പേപ്പര്‍ പ്രസന്‍റേഷന്‍ മത്സരം

ശ്രീനിവാസരാമാനുജന്‍ പേപ്പര്‍ പ്രസന്‍റേഷന്‍ മത്സരം 11.01.2016 രാവിലെ 10 മണിക്ക് സര്‍സയ്യിദ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.യു.പി, ഹൈസ്കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് 1 കുട്ടിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

വിഷയം-യു.പി-ഗണിതങ്ങളും ഘടകങ്ങളും

എച്ച്.എസ്-വട്ടവും വരയും

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s