08.03.2016 ന് തളിപ്പറമ്പ.ജി.എം.യു.പി സ്‌കൂളില്‍ വെച്ച് രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ അറബിക് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഏകദിന പരിശീലനം നടത്തുന്നു.എല്ലാ അധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137