അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം

അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങള്‍ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം.സൈറ്റിലെത്തുന്നതിന് താഴെ ക്ലിക്ക്-ഫോം തുറന്നുവരണമെങ്കില്‍ പാസ്സ് വേര്‍ഡ് നല്‍കണം.പാസ്സ് വേര്‍ഡ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ ബി.ആര്‍.സിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Vacation Teacher Training 2016-17

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s