ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനായി രജിസ്റ്ററുകള്‍ 15.04.2016 നു മുന്‍പ്  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137