പ്രധാനാദ്ധ്യാപക പരിശീലനം 28/5/2016 ന്

28.05.2016 രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ തളിപ്പറമ്പ ബി.ആര്‍.സിയില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം നടത്തുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s