അലിഫ് അറബിക് ടാലന്‍റ് സേര്‍ച്ച് എക്സാം 2016

അലിഫ് അറബിക് ടാലന്‍റ് സേര്‍ച്ച് എക്സാം 2016

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ അംഗീകാരത്തോടെ (എം.3/ഡി.പി.ഐ /05/07/2016 ) പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അറബി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന അറബിക് ടാലന്‍റ് സേര്‍ച്ച് എക്സാം തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലാ മത്സരം 19.07.2016 ചൊവ്വ 1.30 ന് തളിപ്പറമ്പ സര്‍ സയ്യിദ് എച്ച്.എസ്.എസില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.എല്‍.പി.യു.പി, എച്ച്.എസ്, എച്ച്.എസ്.എസ് സ്കൂള്‍ തല വിജയികള്‍ സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യ പത്രത്തോടെ പങ്കെടുക്കുക.

പുസ്തകം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സ്കൂളുകള്‍ പുസ്തകം സ്കൂളുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയാകും

By aeotaliparambanorth137