സെപ്റ്റംബര്‍ 5 ന് അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജീവിത ശൈലി എന്ന വിഷയത്തില്‍ സേവനത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സ് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

നൂണ്‍ മീല്‍ അറിയിപ്പ്

എല്ലാ മാസത്തിന്‍റെയും അവസാനദിവസം പാചകക്കൂലിയുടെ വൗച്ചറും രശീതിയും പ്രത്യേക കവറിംഗ് ലറ്റര്‍ സഹിതം നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം-ക്ലിക്ക്

പാചകക്കൂലി രശീതിയും ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

01.06.2016 മുതലുള്ള അവധി ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം

18.08.2016 ന് 2 മണിക്ക് നിശ്ചയിച്ച പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയതായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

01.06.2016 മുതലുള്ള മൂന്ന് മാസമോ  അതിലധികമോ ഉള്ള അവധി ഒഴിവുകള്‍(നിയമനം നടത്തിയതോ, നടത്താത്തതോ)ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ ഇന്ന് 17.08.2016 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറില്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചാലും മതി.നമ്പര്‍-9745214020

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലയിലെ പാചകതൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ (പേര്, ബാങ്ക്, അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍, ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്, ബാങ്കിന്റെ പേര് മുതലായവ) പ്രസ്തുത വിവരം 04.08.2016 ന് 10.30 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഈ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ലിസ്റ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌

 

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍,

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത്‌

By aeotaliparambanorth137