പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലയിലെ പാചകതൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ (പേര്, ബാങ്ക്, അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍, ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്, ബാങ്കിന്റെ പേര് മുതലായവ) പ്രസ്തുത വിവരം 04.08.2016 ന് 10.30 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഈ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ലിസ്റ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌

 

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍,

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത്‌

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s