അറിയിപ്പുകള്‍

1.കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജും പാചക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന്‍റെ പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് (ക്ലിക്ക്) ഇതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു.അതിനാല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തെ എന്‍.എം.പി 1 ന്‍റെ കൂടെ K2  ഫോറത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രതികൂടി നിര്‍ബന്ധമായി  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.സ്പെഷല്‍ അരി വിതരണം ചെയ്തതിന്‍റെ NMP1  ഇവ  പ്രത്യേകം  നല്‍കണം.-ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍.

*******************************************************

2.2016-17 വര്‍ഷത്തെ  ആറാം പ്രവൃത്തി ദിന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഉള്ള മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടെയും UID/EID നമ്പര്‍ 03.10.2016 ന് മുന്‍പ് സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍എന്‍ട്രി നടത്തി  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഫോര്‍മയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി അന്നേദിവസം അഞ്ച് മണിക്കു മുന്‍പായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

പ്രഫോര്‍മ ഇവിടെ

യു.ഐ.ഡി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
സര്‍ക്കുലര്‍ 1

സര്‍ക്കുലര്‍ 2

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

*******************************************************************

3.ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം സ്‌കൂളുകളിലെ ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ഫോര്‍മാറ്റില്‍  4, 7, 8 ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ഗ്രേഡ് ചേര്‍ത്ത് ഒക്ടോബര്‍ 5 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുന്‍പായി ബി.ആര്‍.സി യില്‍ എത്തിക്കണം.

ഫോര്‍മാറ്റിന് ക്ലിക്ക്‌

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s