തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലാ ഐ.ടി.ക്വിസ്സ് മൂത്തേടത്ത് .എച്ച്. എസ്.എസില്‍ വെച്ച് 19.10.2016 ന് നടക്കുന്നു. യു.പി.വിഭാഗം-10 മണി, എച്ച്.എസ്-11 മണി,എച്ച്.എസ്.എസ്-12 മണി.ഒരു കുട്ടിയെ വീതം പങ്കെടുപ്പിക്കാം.

By aeotaliparambanorth137

 പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ (ക്ലിക്ക്) പ്രകാരം 2016-17 വര്‍ഷത്തെ  ആറാം പ്രവൃത്തി ദിന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഉള്ള മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടെയും UID/EID നമ്പര്‍ 05.10.2016 ന് 02മണിക്ക് മുന്‍പ്  ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിന സൈറ്റില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ പാസ്സ് വേര്‍ഡും , യൂസര്‍ ഐഡിയും ഉപയോഗിച്ച്  എന്‍ട്രി നടത്തേണ്ടതാണ്.സൈറ്റ് ചുവടെ

പ്രഫോര്‍മ ഇവിടെ

യു.ഐ.ഡി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
സര്‍ക്കുലര്‍ 1

സര്‍ക്കുലര്‍ 2

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

2016-17  യു.ഐ.ഡി,ഇ.ഐ.ഡി സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌

By aeotaliparambanorth137

അറിയിപ്പുകള്‍

1.കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജും പാചക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന്‍റെ പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് (ക്ലിക്ക്) ഇതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു.അതിനാല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തെ എന്‍.എം.പി 1 ന്‍റെ കൂടെ K2  ഫോറത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രതികൂടി നിര്‍ബന്ധമായി  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.സ്പെഷല്‍ അരി വിതരണം ചെയ്തതിന്‍റെ NMP1  ഇവ  പ്രത്യേകം  നല്‍കണം.-ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍.

*******************************************************

2.2016-17 വര്‍ഷത്തെ  ആറാം പ്രവൃത്തി ദിന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഉള്ള മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടെയും UID/EID നമ്പര്‍ 03.10.2016 ന് മുന്‍പ് സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍എന്‍ട്രി നടത്തി  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഫോര്‍മയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി അന്നേദിവസം അഞ്ച് മണിക്കു മുന്‍പായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

പ്രഫോര്‍മ ഇവിടെ

യു.ഐ.ഡി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
സര്‍ക്കുലര്‍ 1

സര്‍ക്കുലര്‍ 2

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

*******************************************************************

3.ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം സ്‌കൂളുകളിലെ ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ഫോര്‍മാറ്റില്‍  4, 7, 8 ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ഗ്രേഡ് ചേര്‍ത്ത് ഒക്ടോബര്‍ 5 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുന്‍പായി ബി.ആര്‍.സി യില്‍ എത്തിക്കണം.

ഫോര്‍മാറ്റിന് ക്ലിക്ക്‌

By aeotaliparambanorth137

ഓണം സ്പെഷല്‍ അരി

ഓണം സ്പെഷല്‍ അരി ലഭിക്കാത്ത സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ അരി കൈപ്പറ്റി  ഓണത്തിനു മുന്‍പ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം

07.09.2016 ബുധന്‍ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 .30 ന് തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സി യില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക യോഗം നടക്കുന്നതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാ സ  ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കണം.

By aeotaliparambanorth137

സെപ്റ്റംബര്‍ 5 ന് അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജീവിത ശൈലി എന്ന വിഷയത്തില്‍ സേവനത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സ് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

നൂണ്‍ മീല്‍ അറിയിപ്പ്

എല്ലാ മാസത്തിന്‍റെയും അവസാനദിവസം പാചകക്കൂലിയുടെ വൗച്ചറും രശീതിയും പ്രത്യേക കവറിംഗ് ലറ്റര്‍ സഹിതം നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം-ക്ലിക്ക്

പാചകക്കൂലി രശീതിയും ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

01.06.2016 മുതലുള്ള അവധി ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം

18.08.2016 ന് 2 മണിക്ക് നിശ്ചയിച്ച പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയതായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

01.06.2016 മുതലുള്ള മൂന്ന് മാസമോ  അതിലധികമോ ഉള്ള അവധി ഒഴിവുകള്‍(നിയമനം നടത്തിയതോ, നടത്താത്തതോ)ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ ഇന്ന് 17.08.2016 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറില്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചാലും മതി.നമ്പര്‍-9745214020

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലയിലെ പാചകതൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ (പേര്, ബാങ്ക്, അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍, ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്, ബാങ്കിന്റെ പേര് മുതലായവ) പ്രസ്തുത വിവരം 04.08.2016 ന് 10.30 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഈ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ലിസ്റ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌

 

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍,

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത്‌

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്-ഉടന്‍ ചെയ്യേണ്ടത്

എത്രയും വേഗം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ആരംഭിക്കണം അതിനായി  സോഫ്ററ് വെയര്‍ നമ്മുടെ രീതിയില്‍ പരിചയപ്പെടാം

ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓണ്‍ലൈനില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അതിനായുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നിലവില്‍ വരുകയും അതില്‍ എന്‍ട്രി നടത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.അതിനാല്‍ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഒന്നുപരിചയപ്പെടാം.ഇവിടെക്ലിക്ക്ചെയ്താല്‍സോഫ്റ്റ്വെയറിലെത്തും. (സൈറ് മുകളിലുള്ള Noon Meal പേജിലും കാണാം) ഇങ്ങനെ ഒരു ജാലകം തുറന്നു വരും.വലുതായി കാണാന്‍ ഇമേജില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.യൂസര്‍ നെയിം സന്പൂര്‍ണ്ണയുടെ സ്കൂള്‍ കോഡ് ആണ്(ശ്രദ്ധിക്കുക അക്കങ്ങള്‍ മാത്രം മതി,ചിഹ്നവും അക്ഷരങ്ങളും വേണ്ട)പാസ്സ് വേര്‍ഡ് അതുതന്നെ (സ്കൂള്‍ കോഡ്) രേഖപ്പെടുത്തി സൈറ്റ് തുറക്കുക

ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് തുറന്നു വരും ഇവിടെ  Profile ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇവിടെ സ്കൂള്‍ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക.താഴേയ്ക്കുള്ള എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.

ഏറ്റവും അടിയിലായി പാസ്സ് വേര്‍ഡ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള കോളങ്ങളും കാണാം.ഇവിടെ പുതിയ പാസ്സ് വേര്‍ഡ് നല്‍കി കണ്‍ഫേം ചെയ്യുക

ഇനി HOME പേജില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതാതു ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തുക.അവധിയാണെങ്കില്‍ അക്കാര്യം താഴെ സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക.

കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എല്ലാ ദിവസവും നിര്‍ബന്ധമായി എന്‍റര്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരും.തീയ്യതി സെലക്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഓപ്ഷന്‍ കാണുന്നില്ല.
(bp)

By aeotaliparambanorth137

27.07.2016 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സി യില്‍ വെച്ച് ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നടക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

അലിഫ് അറബിക് ടാലന്‍റ് സേര്‍ച്ച് എക്സാം 2016

അലിഫ് അറബിക് ടാലന്‍റ് സേര്‍ച്ച് എക്സാം 2016

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ അംഗീകാരത്തോടെ (എം.3/ഡി.പി.ഐ /05/07/2016 ) പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അറബി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന അറബിക് ടാലന്‍റ് സേര്‍ച്ച് എക്സാം തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലാ മത്സരം 19.07.2016 ചൊവ്വ 1.30 ന് തളിപ്പറമ്പ സര്‍ സയ്യിദ് എച്ച്.എസ്.എസില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.എല്‍.പി.യു.പി, എച്ച്.എസ്, എച്ച്.എസ്.എസ് സ്കൂള്‍ തല വിജയികള്‍ സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യ പത്രത്തോടെ പങ്കെടുക്കുക.

പുസ്തകം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സ്കൂളുകള്‍ പുസ്തകം സ്കൂളുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയാകും

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക പരിശീലനം 16.7.16 ന് ബി.ആര്‍.സി

ലഭിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയും വേഗം

പാഠപുസ്തക സൈറ്റില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.സ്കൂളുകളില്‍ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണം.ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കായി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

hms meeting

By aeotaliparambanorth137

1 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ അധികമുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
എല്ലാ സ്‌കൂളുകളുടെയും ഡി.ഡി.ഒ കോഡ് എത്രയും വേഗം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലേയ്ക്ക ഇ മെയില്‍ ചെയ്യുകയോ എത്തിക്കുകയോ ചെയ്യണം.

By aeotaliparambanorth137

തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് സബ് ജില്ല -വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി സ്കൂൾ കോ-ഓർഡിനേറ്റ ർമാരുടെ ജനറൽ ബോഡി 12-07-2016 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് BRC ഹാളിൽ ചേരുന്നു.സ്കൂൾ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ നിർബന്ധമായും എത്തിച്ചേരണമെന്ന്താത്പര്യപ്പെടുന്നു.                                                        ഷാജി തോമസ    സബ്ജില്ലാകോഓർഡിനേറ്റർ                                                                            തളിപ്പറമ്പനോർത്ത് സബ് ജില്ല’

By aeotaliparambanorth137