എയിഡഡ് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2011 ഫെബ്രുവരി മുതലുള്ള യാത്രാപ്പടി ബില്ലുകള്‍ 3 കോപ്പി 20.02.2013 ന് മുന്‍പ് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

*****************************************************************

URGENT  MESSAGE TO UPS HMS

THE BELOW MENTIONED U P SCHOOLS HEADMASTERS RECEIVE THE DEMAND DRAFT IN CONNECTION WITH INSPIRE AWARD FROM THIS OFFICE ON OR BEFORE 15.02.2013

1.PRATYASA AUPS UDAYAGIRI,  2.GUPS KUTTIYERI,  3.GUPS KALIKKADAVU,   4.GMUPS TALIPARAMBA,   5.BARATAMBIKA AUPS POTTENPLAVU,  6.AUPS POOMANGALAM,7.AUPS ARIYIL,8.AUPS PATTUVAM,9.AUPS TRICHAMBARAM,10.GUPS CHERIYOOR,11.GUPS OTTATHAI.12.AUPS ACKIPARAMBA,13.MMAUPS KUPPAM,14.JMAUPS PATHENPARA15.GUPS THADIKKADAVU,16GUPS PACHENI,17.GUPS THIMIRI,18.GUPS VELLAD

*****************************************************************

2013-14 വര്‍ഷത്തെപൊതു സ്ഥലം മാറ്റം

സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജില്ലാതല കോമണ്‍ പൂളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകരില്‍ നിന്നുംപ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരില്‍ നിന്നും പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. (സര്‍ക്കുലറിന് ക്ലിക്ക് )

അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട സമയക്രമം ( ക്ലിക്ക് )

**********************************************************************

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s