ക്രിയാ ഗവേഷണം – പരിശീലന ക്ലാസ്സ്

ക്രിയാഗവഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലന ക്ലാസ്സ് 31.01.2014 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.00 മണി മുതല്‍ വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും ഒരു അദ്ധ്യാപകനെ വീതം പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s